MYŚL PACYFISTYCZNA

Myśl pacyiistyczna łączy sią z ideami ekonomicz­nymi. Powiązanie to wywodzi sią z iilozoiii utyli – tary styczne j J. Benthama. Pogląd stwierdzający antynomię wojny i dobrobytu rozwijany był zwłasz­cza w Anglii (Cobden), a także we Francji (Bastiat) ’ w połowie XIX wieku. Głosił on, że wojna prowa­dzi do ruiny zarówno państwa, jak i narody, że po­lityka zbrojeń pociąga za sobą wydatny wzrost po­datków i opóźnia rozwój gospodarczy. Na przeło­mie XIX i XX wieku Anglik Norman Angel w pra­cach swych rozwijał ideę, że „wojna nie popłaca”. Także obecnie często argumentuje się, że po rewo­lucji naukowo-technicznej wojna europejska musiałaby prowadzić do załamania się układów produk­cyjnych i zdezorganizowania systemu wymiany, a w konsekwencji do obniżenia zdolności konkurencyj­nych państw europejskich, zwłaszcza wobec coraz | silniejszej konkurencji amerykańskiej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.